"Na outra banda dixéronme
os vellos vanse convertendo en arbres
vellas tamén sen follas na cara do sol
agardando sen saber o que
mudos".

Álvaro Cunqueiro

luns, 27 de agosto de 2012

Merda de ouro


A mediados dos noventa, nunha clase de literatura, o profesor fixo unha rápida alusión á Merda d´artista de Piero Manzoni (noventa latas, con trinta gramos de supostos excrementos en cada unha, que saíron á venda en 1961 co mesmo valor que tiña o ouro) e logrou captar a nosa atención no intre. Teño comprobado que é a obra de arte máis plaxiada de toda a historia, e non só por artistas, mais daquela non daba creto, por moito que estivese farto de ler en baños públicos e carpetas clasificadoras: "Si la mierda fuera oro, tú serías un tesoro"*. 


Agora leo Después de tantos desencantos. Vida y Obra Poéticas de los Panero, de Federico Utrera, quen exhuma un escrito de Leopoldo María onde pon: "Y el dinero, como dijera Marx, no es nada en sí mismo sino un fetiche, una ilusión, la existencia humana reedificada. Y es por ello que el oro, como dijera Ferenzcy, es un símbolo del excremento, por cuanto es desolada figura de un otro que puede sin aquél querernos, con sólo que mi palabra le devuelva la imagen, o le prometa a sí mismo". Tamén reflexionaba Panero sobre o seu querido adaxio alquímico "In stercore invenitur" (no esterco encontraralo), que introduce en varios textos**. Debe haber moita merda no mundo cando a casualidade fixo que me dese por copiar hai uns meses un excelso treito do Manual de literatura para caníbales, de Rafael Reig; ao tratar de Rubén Darío e os modernistas dáse conta do guano dos albatros, usado como fertilizante, cuxa febre levou en 1879 ao enfrontamento bélico de Bolivia co Perú (que a piques estivo tamén de guerrear cos Estados Unidos): "Sin embargo, como la misma poesía, el guano fue perdiendo toda relevancia a lo largo del siglo XX. (…) Freud propuso entonces la equivalencia subconsciente entre el oro y la mierda***, lo que les recordó de inmediato las intuiciones de los franceses: el "Merde!" de Verlaine y el otro rotundo "Merde!" que rugió Rimbaud cuando le preguntaron, ya en África, por la poesía".


O ano pasado uns emprendedores desenvolveron en Kenia un proxecto para converter a merda en ouro (así din eles): a construción de retretes**** nos que se recollen os excrementos para seren transformados en fertilizantes e biogás. A ver canto lles dura o negocio, porque, como escribiu García Márquez, "Cuando la mierda valga dinero, los pobres nacerán sin culo". 


Publicado na sección Artes & Letras Galicia
no diario ABC do 28 de xullo de 2012

(As notas ao pé, con asteriscos, son un engadido para esta
 entrada, polo que non foron publicadas no artigo orixinal.)


* A miña amiga Sonia corríxeme e asegura que o lema correcto era: "Si la mierda fuera oro, tú serías mi tesoro".
** Se non lembro mal, Oiva Juntunen, o protagonista da novela de Arto Paasilinna O bosque dos raposos aforcados, ao saír do cárcere ía á casa da aldea recuperar o botín que soterrara no esterco dentro dunha corte.
*** Para cinéfilos: http://www.thegoldenpooawards.org/
**** A cantante Madonna ten solicitado a destrución dos retretes dos hoteis nos que se hospeda, para evitar que alguén teña a tentación de vendelos.